STERILLIUM MED Antiseptik 500ml

-90%
0,99€ 9,99€
1,98€/kg
  

Parim enne: 31.05.2023

Tootetutvustus, kasutusviis Etanoolibaasiline käte antiseptikum hügieeniliseks ja kirurgiliseks käte antiseptikaks. *suurepärane virutsiidne toime *väga hea nahataluvus *suurepärane kohene efekt *värvaine- ja parfüümivaba Mikrobioloogiline efektiivsus: *bakteritsiidne *pärmiseentevastane *fungitsiidne *tuberkulotsiidne *virutsiidne ümbrisega viiruste vastu (k.a. HBV, HIV, HCV) *virutsiidne Kasutamisjuhised 3ml antiseptikumi kanda kuivadele kätele ning hõõruda laiali 30 sekundi jooksul, kogu naha pind kätel peab olema antiseptikumiga kontaktis. Lahjendamata Sterillium® med hõõrutakse kuivadele kätele, kindlustades, et kogu naha pind saab kaetud ning kogu nahk on niiske ekspositsiooniaja vältel. Pöörata erilist tähelepanu sõrmeotstele ja pöialdele. Toimeained ja nende kontsentratsioon 100g valmistist sisaldab aktiivseid toimeaineid: 85.0 g etanool (CAS nr. 64-17-5). Teised koostisosad: butaan-2-oon, 85%-line glütserool, tetradecan-1-ool (CAS nr. 112-72-1), propaan-1-ool (CAS nr. 71-23-8), puhastatud vesi. Etanoolisisalduse mahuprotsent (% vol) 85% Hoiatused ja ettevaatusabinõud Ohutusnõuded: Kergesti süttiv. Vältida kontakti lahtise leegiga. Hoida eemal soojusallikast. Hoida eemal süttimisallikast. Mitte suitsetada! Ei tohi kasutada küttekehade lähedal. Jälgida alkohoolsetele desinfektsioonivahenditele kehtestatud kasutuseeskirju ja ohutusnõudeid. Mitte kasutada silmade vahetus läheduses! Aegumistähtaja möödumisel mitte kasutada. Mitte kasutada limaskestadel! Käitlemisel täita ohutusnõudeid. Sisaldab biotsiidi. Enne kasutamist lugeda läbi kaasas olev juhend! Esmaabimeetmete kirjeldus: Üldine nõuanne: Halva enesetunde korral pöörduda arsti juurde (võimaluse korral näidata etiketti). Silma sattumisel: Viivitamatult loputada rohke veega, samuti silmalaugude alt vähemalt 10 minuti jooksul. Allaneelamisel: MITTE esile kutsuda oksendamist. Loputada suud. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras: tagada piisav ventilatsioon. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja vahendid: Pühkida kokku absorbeeruva materjaliga (näiteks riie). Säilitamistingimused +5C-+30C

Kaal:0.500kg