Woolite pesuvahend Black 4,5L

-26%
11,49€ 15,49€
2,55€/kg
  

 

Tumedad riided jälle nagu uued! Keratiiniga. Tumedatele ja mustadele riietele, teksale. Säilitamistingimused: Säilitamistemperatuur: alates 5°C kuni 30°C. Kasutusjuhend: Kõikidele vee kareduse tasemetele. Alati järgige juhendeid riiete siltidel, eriti pesemistemperatuuri. Uusi riideid peske esimesel pesukorral eraldi. Masinpesuks doseerige toodet kas pesuvahendisahtlisse või doseerimispalli sisse. Pärast kasutamist peske käsi. Hoiatus! Ohutus. Põhjustab tõsist silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

Kaal:4.5kg